2013. május 15. -  Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Márványterem

2013. évben Tényi Sándorné nevelő, gondozó, a Bice-Bóca Egyesület vezetője és Nagy Bandó András író, költő és előadóművész részére elsősorban a hátrányos helyzetűek, a legelesettebbek érdekében végzett példamutató tevékenységükért, önzetlen segítőkészségükért ítélte oda az Aphelanda-díjat az alapítvány kuratóriuma. A nagyszámú közönség jelenlétében megrendezett, de bensőséges ünnepségen St. Martin saját szerzeményének előadásával ajándékozta meg a megjelenteket és színvonalas műsort adtak elő az ünnepeltek tiszteletére a székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, továbbá a móri Radnóti Általános Iskola diákjai is.  Az ünnepeltek laudációját Balogh Tibor és Prof. Dr. Svéhlik Csaba kurátorok ismertették, a díjakat a két alapító, Heim Márton kuratóriumi elnök és Varga János kuratóriumi tag közösen adták át. A díjátadást követően Nagy Bandó András nagy ívű köszönő beszédében emelte ki többek között az alapítvány tevékenységének fontosságát.     

Nagyszámú közönség jelenlétében
került sor a díjátadásra
2013. évi Aphelandra-díjak
és a díszes oklevelek
Tényi Sándorné kitüntetése
Nagy Bandó András átveszi az Aphelandra-díjat

St. Martin korábbi kitüntetett műsora

Nagy Bandó András köszönetnyilvánítása
A móri Radnóti Ált. Iskola népdal műsora A 2013. évi díjazottak és a kuratórium tagjai

 

2012. május 09. -  Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Márványterem

Az Aphelandra-díj 2012. évi kitüntettjei  Dr. Kerkuska László gyermeksebész főorvos és Szentmártoni Imre / St. Martin / előadóművész és zeneszerző voltak.  A kuratórium nevében Dr. Istvánfalvi Dávid köszöntötte a jelenlevőket. A díjazottak tiszteletére Jánoki Márió látássérült zongoraművész több zeneszámot adott elő a közönség vastapsát kiérdemelve.
Balogh Tibor és Varga János kurátorok által ismertett laudációkat követően a bronz-márvány kisplasztikát és az Aphelandra virágot Heim Márton kuratóriumi elnök adta át.   Dr. Kerkuska László főorvos úr szívhez szóló válaszbeszédében személyes példákkal illusztrálva hívta fel a figyelmet az emberséges hozzáállás fontosságára a hétköznapokban és az élet minden területén.

Díjátadás helye a HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum Márványterem
Az ünnepség narrátora
Dr. Istvánfalvi Dávid kurátor volt
A 2012. évi díjátadás közönsége
Balogh Tibor ismerteti a laudációt
a kuratórium nevében

Dr. Kerkuska László átveszi az Aphelandra-díjat

Szentmártoni Imre /St. Martin/ kitüntetése
A kitüntetettek Heim Márton
kuratóriumi elnök társaságában
Jánoki Márió nagy sikerű zongoraelőadása 
St. Martin az Aphelandra-díjjal
Dr. Kerkuska László az Aphelandra-díjjal
Aphelandra-díj bronz-kő
művészi kisplasztika
A 2012. évi díjazottak az alapítvány
kuratóriumi tagjai társaságában

 

2011. november 03. - Budapest, Festetics Palota

2011. évben Kányádi Sándor író, költő és Bényi Ildikó televíziós műsorvezető részesült az Aphelandra díjban. A Festecsics Palota tükörtermében az alapítvány kuratóriuma és a meghívott közönség vastapssal fejezte ki elismerését az Aphelanda díj kitüntettetjeinek. Ebben az évben első alkalommal Máté Krisztián szobrászművész alkotását, az Aphelandra virágot formázó bronz kisplasztikát is megkapták a kitüntettettek.
A ünnepség fényét a Kaláka Együttes és Brumbauer Bence, a móri Pászti Miklós Zeneiskola növendéke trombitaszólója emelte. Az alapítvány nevében Prof. Dr. Svéhlik Csaba a társadalmi felelősségvállalás fontosságáról beszélt, az ünnepeltek laudációját Macher Endréné és Varga János kurátorok ismertették, a díjakat pedig Heim Márton kuratóriumi elnök adta át.  

Dijátadás helyszíne Festetics Palota
tükörterem
Kányádi Sándor, Bényi Ildikó és
Heim Márton
Alapítványi kurátorok és az ünneplő közönség
Prof Svéhlik Csaba előadása

Heim Máron elnök adja át
a díjat Bényi Ildikónak

Heim Máron elnök adja át a díjat
Kánydái Sándornak
Brumbauer Bence trombitaszólója Kaláka Együttes műsora
Bényi Ildikó az Aphelandra díjjal
Bényi Ildikó és Kányádi Sándor
az Aphelandra virággal
A 2011 évi kitüntetettek a
kurátorok társaságában
 

 

2009. május 20. - Budapest, Iparművészeti Múzeum

2009. évben Bogyay Katalin kulturális diplomata, újságíró és Szenczy Sándor lelkész részére Kányádi Sándor Kossuth-díjas költő adta át a kitüntetést. Az Iparművészeti Múzeum dísztermében közel 100 fős közönség vastapssal fejezte ki elismerését az Aphelanda-díj kitüntettetjeinek. Az ünnepségen hat ország nagykövete és a korábbi Aphelandra-díjasok közül Tóth Eszter festőművész, Nagy Benedek szobrászművész és Halász Judit színművész vett részt. A rendkívül jó hangulatú ünnepség fényét ………………..hegedűművész és Bajki Balázs énekes előadóművész műsora emelte, Kányádi Sándor pedig saját versével köszöntötte a kitüntetetteket.  

Istvánfalvy Dávid kurátor köszöntője
Zenei műsor
A meghivott közönség
Bogyay Katalin és Kányádi Sándor

Bogyay Katalin Kányádi Sándor
és Heim Márton

Szency Sándor és Kányádi Sándor
Szenczy Sándor és Heim Márton 2009 évi Aphelandra díjasok
Bogyay Katalin köszönőbeszéde
Szenczy Sándor köszönőbeszéde
Bolyki András műsora Kányádi Sándor és Halász Judit
Állófogadás
Kányádi Sándor köszöntője
Régi aphelendrások köszöntése
Halász_Judit_köszöntése

 

2006. április 05. - Budapest, Benczúr-ház

2006. évben Palya Bea előadóművésznőnek és Halász Judit színművésznő képviseletében Lázár Egon úrnak Bozóki András úr, a nemzeti kulturális örökség minisztere adta át az Aphelandra-Díjat. Az ünnepségen Palya Bea felejthetetlen énekkel köszönte meg az elismerést. A különleges hangulatra jellemző, hogy a közös éneklésbe a művésznő jelenlevő ünneplő közönséget is sikeresen bevonta.

 

Buza Ernő kurátor köszönti a megjelenteket
Korábbi Aphelandra dijasok is részt
vettek az ünnepségen

Kaiser Katalin Bethoven Holdfény szonátáját
adja elő a kitűntettetek tiszteletére

Bozóki András úr és Palya Bea
az Aphelandra virággal

Bozóki miniszter úr Halász Judit képviselőjének
adja át az Aphelandra dijat

A kintűtettek Bozóki András
köszöntőjét hallgatják

Heim Márton elnök köszönti
Palya Bea kitűntetettet
Varga János alapitó ünnepi gratulációja


 

2005. május 11. - Budapest, Milleniumi Szalon

A 2005. évben - számos jelölt közül - díjat kapott Nagy Benedek szobrászművésznek és Böjte Csaba ferences tesvérnek a patinás városligeti szalonban Korózs Lajos úr, a Szociális, Családügyi és Esélyegyenlőségi Minisztérium politikai államtitkára adta át az Aphelandra-Díjat. Az eseményt az is különlegessé tette, hogy az ünnepségen adta át Böjte Csaba testvérnek Langmáhr István móri vállalkozó a város vállalkozói körében a dévai árvák javára és a gyermekotthon működésére összegyűjtött több százezer forint pénzösszeget.

Buza Ernő kurátor köszönti a megjelenteket
Aphelandra Dij 2005. évi kitüntettjei

Korózs Lajos államtitkár átadja
a dijat Nagy Bendedeknek

Korózs Lajos államtitkár átadja a
dijat Böjte Csaba részére

Jullichne Radl Ildikó kurátor adta át az
Aphelandra virágot Nagy Bendeknek

Langmáhr István a móriak pénzadományát
adta át a Dévai Szent Ferenc
gyermekotthon részére

Heim Márton kuratóriumi elnök
pezsgős gratulácioja2004. március 23. - Budapest, Magyarországi Németek Szövetségének székháza

Filep Mária debreceni humanista és Kozma Imre atya Aphelandra Díj kitün-tetését Heim Márton, a kuratórium elnöke adta át ünnepélyes körülmények között. Günter Hensch, az Aphelandra Díj kitüntettetje a német nép nevé-ben mondott köszönetet a kitüntetetteknek a keletnémet állampolgárok segítéséért, a német újraegyesítést elősegítő tevékenységükért.

Buza Ernő kurátor köszönti
a mejelenteket
Filep Mária átveszi a kitüntetést
Kozma Imre Atya átveszi a kitüntetést Filep Mária és Kozma Imre Atya beszélget
Filep Mária pohárköszöntőt mond Kozma Imre Atya pohárköszöntőt mond
Varga Zoltán kűtrművész gratulál
Kozma Atyának
Díjátadók gratulálnak a kitüntetteknek
 
Aphelandrások köszöntik egymást  


2003. április 03. - Székesfehérvár, Polgármesteri Hivatal különterme

Szabó Gyula színművész és Varga Zoltán kürtművész részére dr. Warvasovszky Tihamér, Székesfehérvár polgármestere nyújtotta át az Aphelandra Díjat. Szabó Gyula Pál apostol Szeretet himnuszát elszavalva, Varga Zoltán pedig fergeteges kürtszólóval mondott köszönetet a kitüntetéséért.

Heim Márton alapító köszönti
a díjátadás résztvevőit
Warvasovszki Tihamér Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere átadja az Aphelandra Díjat Szabó Gyula színművésznek
Warvasovszki Tihamér Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere átadja az Aphelandra Díjat Varga Zoltán kürtművésznek Gyula színművész és Varga Zoltán kürtművész az aphelandra Díj
átvétele után
 

2001. december 20. - Mór, Fogadó az Öreg Préshez különterme

Az első Aphelandra Díjakat Schmidt Ferenc, Mór város polgármestere adta át Tóth Eszter Evelinó festőművésznek és Günter Hentsch humanistának méltatva érdemeiket. A díjátadás helyszínén Tóth Eszter válogatott kiállítása gyönyörködtette a megjelenteket. Günter Hensch szívhezszóló beszédében köszönte meg az elismerést és tett hitet a határokon, nyelveken átívelő emberi kapcsolatok fontossága, a népek barátsága mellett.

Heim Márton alapító köszönti
a díjátadáson megjelenteket
Günter Hensch átveszi
az Aphelandra Díjat
Tóth Eszter átveszi az Aphelandra Díjat Tóth Eszter festőművész
Günter Hensch humanista

 

www.ezerszo.hu Nyitóoldal